Био

Весна Делевска е уметник со потекло од Скопје, Македонија, која моментално живее во Св.Луис, МО.
Под влијание на прекрасна иконографија, фрески и мозаици пронајдени во македонските манастири и цркви векови стари, Весна комбинира уникатни стилови на реализам и апстрактно сликарство во Своите уметнички дела.

Весна се школуваше во “Лазар Личеноски” - школо за применета уметност во Скопје, Македонија и дипломираше визуелна уметност и дизајн на Универзитетот во Централна Оклахома. 

Весна исто така ја изразува својата креативност преку сликање во живо, мурали, и декоративно сликарство.

Vesna Delevska is an artist originally from Skopje, Macedonia, currently residing in St.Louis, MO. 
Influenced by beautiful iconography, frescoes, and mosaics found in Macedonian monasteries and churches centuries old, Vesna blends unique styles of realism and abstract painting in her art work. 
She graduated in the school for applied arts, in Skopje, Macedonia, and has a BA in Visual Arts and Design, from the University of Central Oklahoma. Vesna express her creativity through painting performances, murals and custom paintings.

Уметничка Галерија Весна

vesna@vesna-art.com

Тел: 816-352-3764

Уметноста на Весна низ целиот свет